Ouderen en acupunctuur. Een doorbraak in de revalidatie

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Duitse geriaters hebben in een placebo-gecontroleerde studie in 2011 aangetoond dat echte acupunctuur op een bepaald acupunctuurpunt op het been de revalidatie van bejaarden significant beter maakt. Het lopen gaat met echte acupunctuur duidelijk en meetbaar beter dan bij het inzetten van een nep acupunctuurpunt.  Hiermee is weer bewezen dat de acupunctuurpunten een specifieke werking kunnen hebben en dat dat meer is dan zo maar wat in het wilde weg prikken. Dit alles is te lezen in het januari-nummer van het hoog aangeschreven medische tijdschrift voor revalidatieartsen, ‘Arch Phys Med Rehabil‘ (Vol 92, January 2011)

In een dubbel blind, placebo gecontroleerd onderzoek werden 60 geriatrische patiënten gevolgd tijdens de revalidatie.

Het acupunctuur onderzoek

Beiden groepen (31 en 29 patiënten) kregen acupunctuur.  De ene helft zinloze nep acupunctuur en de andere helft zinvolle acupunctuur op een bestaand acupunctuurpunt.

De loopkadans nam aanzienlijk toe bij de met echte acupunctuur behandelde bejaarden, terwijl de nep acupunctuur geen enkel effect op de kadans had. En zo is er bij vrijwel elke gemeten parameter grote verbetering te zien bij de acupunctuur patiënten en geen verbeteringen bij de placebo-behandelingen.

De auteurs begonnen met in de inleiding te stellen dat het voor oudere mensen enorm belangrijk is om een goede mobiliteit te blijven houden, en dat loopstoornissen een hele grote risico factor zijn voor vallen, fracturen en overlijden.

Goede revalidatie van oudere mensen is  dus zeer belangrijk. Het uitgangspunt bij deze studie was om het effect te meten van het eenmalige prikken van een acupunctuurpunt bij bejaarde, kwetsbare en zieke ouderen tijdens een revalidatie-proces :

Conclusie onderzoek, acupunctuur geeft loopverbetering

De conclusie van de geriaters was dat acupunctuur niet alleen significant een loopverbetering gaf, maar dat het effect ook klinisch relevant was. Eenmalige acupunctuur op een beenpunt blijkt de revalidatie van oudere en zieke patiënten meetbaar te verbeteren, zonder echt relevante bijwerkingen; dus een goedkope en zinvolle interventie bij de revalidatie van deze patiënten.