De wetenschap van acupunctuur bij schouderklachten

Acupunctuur bij chronische schouderpijn is 2 maal meer effectief dan standaard therapie, blijkt uit een groot recent gepubliceerd (2010) Duits onderzoek. Bij honderden patienten effectief en even goed als de orthopedische standaard behandeling. Dit is de grootste pragmatische studie die gedaan is naar acupunctuur en chronische schouderpijn.

424 patienten werden verdeeld over 3 groepen: Echte acupunctuur, nep-acupunctuur en reguliere orthopedische therapie. De grootte van de totale groep werd berekend via de zogenaamde powercalculatie. Per groep werden 15 behandelingen gegeven.

Bij de acupunctuurgroep werden 5 tot 10 naalden gebruikt op echte acupunctuurpunten rond de pijnlijke schouder en acupunctuurpunten verder van de schouder af gelegen. De nep-acupunctuurgroep kreeg 8 acupunctuurnaalden gestoken op niet-acupunctuurpunten in het onderbeen. De derde groep kreeg een pijnstiller, diclofenac 50mg 1 maal per dag, en kon kiezen uit verschillende therapieen: fysiotherapie, lichaamsbeweging, warmte- en koudetherapie, geluidsgolvenbehandeling of TENS therapie

Acupunctuur en placebo punten

De reden om nep-punten te prikken in het onderbeen was om het effect tussen de te acupunctuurpunten en nep-punten te gelijken. Vaak wordt de argumentatie aangehaald dat het niet uitmaakt waar je de naald prikt. Deze studie laat zien dat het wel degelijk uitmaakt waar de naald wordt. Ook andere acupunctuurstudies laten zien dat hoe verder de neppunten van de werkelijke acupunctuurpunten liggen, des te groter het effect.

Meer dan 50 % vermindering van pijn. Het primaire eindpunt wa 50% pijnvermidnering op de pijn (VAS) score, 3 maanden na het einde van de tehrapieen en wat bleek?

Conclusie van het onderzoek

Beoordeeld met de Intention To Treat analyse (de meest strakke analyse), bleek dat 65% in de acupunctuurgroep, 37% in de standaard orthopedische groep, en 24% in de nep-acupunctuurgroep na 3 maanden een pijnvermindering ervaarden van 50% of meer. Significantie was duidelijk aawezig tussen de acupunctuurgroep en de standaardbehandeling en ook tussen de acupunctuurgroep en de nepacupunctuur.

Het interessante is dat als secundair eindpunt direct na de studie ook de pijnvermindering werd geevalueerd. Duidelijk was dat minimaal 50% pijnvermindering aanwezig was bij 68% van de acupunctuurgroep, 28% in de standaard orthopedische groep, en 40% in de nep-acupunctuurgroep.

Uit deze cijfers blijkt al dat het effect van de echte acupunctuur lang aanhoudt, en dat het effect van de nepacupunctuur in die drie maanden duidelijk en snel vermindert.

Aangezien dit een pragmatische studie is, en de werkelijke situatie het beste vergelijkt, zijn de resultaten van deze studie voor de patient, de arts en de zorgverzekeraar dus ook van belang. Acupunctuur blijkt dus na middellange termijn duidelijk 2 maal effectiever te zijn bij chronische schouderpijn dan standaardtherapie.