Uitsluiting van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Bas van Dijk tracht deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden.
Behandelingen, prijzen en andere onderwerpen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Bas van Dijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Correcties en wijzigingen zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen nadrukkelijk toe aan Bas van Dijk en worden voorbehouden.

Informatie van derden

Bas van Dijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud danwel juistheid van de op deze website door derden geplaatste afbeeldingen,informatie of hyperlinks.